Hjälp för söksidan

Fritext

Skriv in ett sökord här för att söka i alla ord som finns i databasen, exempelvis tonsättarnamn. Välj "Exakta orden" för att söka hela ord. Välj "Del av ord" för att t ex fånga upp ord som kan ha olika ändelser eller stavas delvis olika på olika språk.

Överkategori

Välj bland kategorierna för att begränsa sökningen till en besättning, t ex Sång och piano, Stråkkvartett, Orkester. Det finns även kategorier som inte är besättningsindelade t ex Liturgik, Folkmusik, Mikrofilm.
Välj någon av kategorierna i Överkategori och klicka "Visa underindelning" för att se Mellankategori. Det går att välja någon av mellankategorierna och klicka "Visa underindelning" igen för att se Underkategori, som är den snävaste nivån i systemet. När som helst kan du markera en kategori och klicka Sök, för att komma till träfflistan för den kategori du valt. Eventuella underkategorier visas också.
Du kan välja att söka enbart i kategorier och bläddra genom korten i vald kategori eller kombinera med Fritext.

Söktips

All information som står på korten finns tyvärr inte i sökbart i databasen. För vart femte kort är tonsättare och titel inskrivet, så kallad indexering. Där samma tonsättare återkommer efter fem kort, har vi fyllt ut så att även mellanliggande kort kan sökas på den tonsättaren.
Vi har även även försökt tolka kortbilderna för att kunna göra all text sökbar, s k OCR-tolkning. Den text vi kunnat lägga in i databasen på detta vis är sökbar via fritextsökningen. Alla handskrivna kort i katalogen är indexerade.

Förklaring till länkarna

Onlinekatalogen

Bibliotekets ordinarie katalog med ca 60 000 musikalier fullständigt katalogiserade och sökbara. Använd i första hand Onlinekatalogen för att låna noter från biblioteket.

Bibliotekets webbplats

Startplatsen för all information om biblioteket och dess samlingar. Här finns bl a länkar till förteckningar över rariteter som inte kan sökas i bibliotekets andra kataloger. Här finns också länkar till de andra institutioner som ingår i myndigheten.

Ny sökning

Ger ett tomt sökformulär där du kan påbörja en sökning.