Musik- och teaterbiblioteket
Teaterbibliotekets kortkatalog (1937-1995)

 
 

Inledning

Drottningholms Teatermuseums bibliotek och arkiv öppnades för allmänheten år 1937 på Linnégatan 17 i Stockholm, med Agne Beijers teaterhistoriska samling som grund. Mer historik finns på Scenkonstmuseets webbplats (öppnas i nytt fönster).

Det var också Beijer som till en början skötte såväl biblioteket som arkivet, förutom att bygga upp museet. Han sorterade böckerna efter ämne, vilket motsvarar katalogens systematiska del. Denna katalog anpassades under 1980-talet till Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet).

I den digitaliserade katalogen finns fyra kategorier. Förutom den systematiska delen, finns också en alfabetiskt sorterad del samt kategorier för svensk respektive utländsk dramatik.

Litteratur, systematisk (ämnesindelad)

Den systematiska delen av katalogen har tre underkategorier.
Den första kategorin är sorterad ämnesvis efter Klassifikationssystem för svenska bibliotek.
Den andra kategorin är ordnad alfabetiskt efter ämnesord. Där söker man för att få hänvisningar till rätt klassifikationskod i den systematiska katalogen.
Ämnesordsdelen ger också hänvisningar till den tredje delen av katalogen, som kallas Slagord. Där hittar man de verk som inte passar in under någon klassifikationskod i den första delen. De är ordnade efter kategorier som skapats speciellt för teatermaterialet.

Litteratur, alfabetisk

I den alfabetiska delen av katalogen kan man söka efter författare, titlar, utgivare samt böcker om personer och deras verk. Viktigt att komma ihåg är att man inte kan söka efter dramatik i denna del av katalogen. Dramatik har egna kategorier i katalogen, se nedan. Man kan också söka på stadsnamn för de olika olika teatrarna.

Ordningen bland korten är först verk (ej dramatik) av personen, därefter om personen och slutligen om enskilda verk. Ex.

    Verk av August Strindberg (ej dramatik)= Strindberg, August
    Böcker om August Strindberg = (Strindberg, August)
    Böcker om ett visst verk av Strindberg = (Strindberg, August: Dödsdansen)
    Böcker om Intima Teatern = Stockholm: Intima Teatern


Dramatik

Pjästexter och pjäsmanuskript finns i Dramatik, svensk. Denna kategori innehåller såväl svenska dramer som utländska dramer översatta till svenska.
Dramatik, utländsk innehåller dramer på respektive språk men inga översättningar till svenska.

  

All litteratur som katalogiserats sedan 1995 finns inlagd i LIBRIS, och kan också sökas i Musik- och teaterbibliotekets onlinekatalog (öppnas i nytt förster).

Se hjälpavsnittet för söktips för katalogen.

Agne Beijer

Agne Beijer